• Centre for Civilisational Dialogue (UMCCD)
  • dialog@um.edu.my
  • +60379675697
logo
logo

Pembelaan Kumpulan Minoriti di Malaysia

Penyunting  :   Raihanah Abdullah
Tahun  :   2009
Penerbit  :   Pusat Dialog Peradaban Universiti Malaya 
ISBN  :   978-983-3070-34-3
Halaman  :   241
Format  :   Paperback
Harga  :   RM 20.00

Ringkasan:
Makalah-makalah telah dikumpulkan oleh penyunting daripada satu seminar yang dijalankan yang memberi fokus kepada prinsip ke tujuh Islam Hadhari iaitu Pembelaan Kumpulan minoriti. Pembelaan kumpulan minoriti ini antara lain termasuk golongan bukan Islam, kaum peribumi, warga emas, orang kurang upaya dan lain-lain. Elemen-elemen seperti keprihatinan, perpaduan, keharmonian, kesejahteraan, keadilan, pembelaan dan saling menghormati antara warganegara adalah antarab nilai utama yang perlu dibangunkan di Malaysia.Dalam hal ini, Seminar islam Hadhari: Pembelaan kumpulan minoriti akan membincangkan tentang bukan sahaja hak pembelaan kumpulan tersebut tetapi juga menekankan bahawa kumpulan minoriti adalah juga warganegara yang bersama-sama berusaha untuk memastikan Malaysia sebagai sebuah negara maju dan bertamadun mengikut acuan sendiri. Dengan ini di harapkan agar gagasan Islam Hadhari dapat di fahami dan di sokong sambil di manfaatkan oleh masyarakat demi kecermerlangan modal insan negara.

Emel kami di dialog@um.edu.my untuk maklumat lanjut.

Last Update: 29/06/2022