• Centre for Civilisational Dialogue (UMCCD)
  • dialog@um.edu.my
  • +60379675697
logo
logo

Contact Us


Office Address : 
Centre for Civilisational Dialogue (UMCCD), Level 1, Door C6, High Impact Research Building (HIR Building), Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA.
Pusat Dialog Peradaban (PDP), Aras 1, Pintu C6, Bangunan Penyelidikan Berimpak Tinggi (Bangunan HIR), Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA.
[location map]

Tel: +603-7967 5697 / 7790 / 5522     Email: dialog@um.edu.my

Last Update: 17/03/2023