• Centre for Civilisational Dialogue (UMCCD)
  • dialog@um.edu.my
  • +60379675697
logo
logo

Islam dan Sains dalam Pembangunan Tamadun

Penyunting  :   Azizan Baharuddin & Shamsuddin Moner El-Askarey
Tahun  :   2010
Penerbit  :   Bahagian Penyelidikan dan Strategik Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia
 Pusat Dialog Peradaban Universiti Malaya 
ISBN  :   978-967-5128-19-6
Halaman  :   367
Format  :   Paperback
Harga  :   RM 38.00

Ringkasan:
Bidang sains dan teknologi wajar dimanfaatkan untuk tujuan dakwah Islamiah. Ini kerana banyak alat yang terhasil daripada teknologi moden boleh digunakan untuk meningkatkan kecekapan penyampaian dakwah. Selain daripada itu, ilmu sains itu sendiri boleh dijadikan sebagai hujah-hujah dalam menyampaikan dakwah. Walau bagaimanapun, sayang sekali hari ini ramai termasuk umat Islam sendiri yang gemar mewujudkan pengasingan ilmu seperti ini, lantaran melihat bidang ilmu seperti sains seakan-akan terasing daripada Islam dan begitu juga sebaliknya.

Emel kami di dialog@um.edu.my untuk maklumat lanjut.

Last Update: 29/06/2022