• Centre for Civilisational Dialogue (UMCCD)
  • dialog@um.edu.my
  • +60379675697
logo
logo

Ibn Khaldun : Pemikiran Ibn Khaldun & Relevansinya Dalam Tamadun Kontemporari

Penulis  :   Azizan Baharuddin, Zaid Ahmad, Nurdeng Deuraseh, Sri   Rahayu Ismail, Haslinda Abdullah
Tahun  :   2007
Penerbit  :   Pusat Dialog Peradaban & Jabatan Pengajian   Kenegaraan dan   Ketamadunan
ISBN  :   978-983-3070-26-8
Halaman  :   410
Format  :   Paperback
Harga  :   RM 30.00

Ringkasan :

Buku ini diterbitkan hasil daripada pembentangan kertas kerja dalam Seminar Kebangsaan Memperingati 600 Tahun Ibn Khaldun yang bertemakan Pemikiran Ibn Khaldun dan Relevensinya Dalam Tamadun Kontemporari anjuran bersama Pusat Dialog Peradaban, Universiti Malaya dan Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia. Dengan adanya bahan bacaan ini, generasi sekarang dan akan datang dapat lebih mengenali Ibn Khaldun, tokoh tersohor ini. Beliau telah memberi fokus kepada sains pemodenan dan pentamadunan, dan pemikirannya boleh dimanfaatkan dari sudut pembinaan tamadun dan negara bangsa khususnya dalam konteks masyarakat pelbagai agama dan etnik di Malaysia, rantau ini dan dunia.

Ingin dapatkan buku ini? Hubungi 03-79675697 (Puan Rozita) atau emel kepada dialog@um.edu.my untuk pembelian.

**Pihak penerbit berhak untuk menukar harga pada bila-bila masa

Last Update: 07/03/2022