• Centre for Civilisational Dialogue (UMCCD)
  • dialog@um.edu.my
  • +60379675697
logo
logo

Dialog Peradaban : Peranan dan Kepentingannya di Malaysia

 Penulis  :   Azizan Baharuddin, Mohamad Khairudin Mohamad,   Faridah Noor   Mohd Noor, Ahmad Syahir Sarani
 Tahun  :   2005
 Penerbit  :   Institut Perkembangan Minda (INMIND) dan Pusat Dialog Peradaban
 ISBN  :   983-9184-65-2
 Halaman  :   153
 Format  :   Paperback
 Harga  :   RM 30.00

Ringkasan:

Buku ini adalah hasil kertas kerja dan artikel berdasarkan pengucapan lisan ahli-ahli panel dalam seminar kebangsaan bertajuk “Dialog Peradaban: Peranan dan kepentingannya di Malaysia”. Penulis menekankan tentang budaya dan prinsip dalam dialog antara peradaban dengan tamadun ini menjadi wahana unggul untuk terus memperkemaskan dan memperkukuhkan semangat kesatuan dalam pemikiran dan tindakan sebagai warga Malaysia.

Ingin dapatkan buku ini? Hubungi 03-79675697 (Puan Rozita) atau emel kepada dialog@um.edu.my untuk pembelian.

**Pihak penerbit berhak untuk menukar harga pada bila-bila masa

Last Update: 07/03/2022