• Centre for Civilisational Dialogue (UMCCD)
  • dialog@um.edu.my
  • +60379675697
logo
logo

Dialog Intraperadaban Melayu : Wagas Islam, Warisan Melayu dan  Welstanschauung Malaysia

Penulis  :   Mohd Nakhaiem hj. Ahmad, Mohamad Abu Bakar, Mahmood Zuhdi Ab. Majid
Tahun   :   2004
Penerbit  :   Pusat Dialog Peradaban
ISBN  :   983-3070-05-1
Halaman  :   79
Format  :   Paperback
Harga  :   RM 20.00

Ringkasan:

Buku ini memuatkan tiga tulisan oleh tiga orang tokoh yang menyentuh pembinaan tamadun Melayu dari perspektif Islam. Tulisan pertama oleh Mohd. Nakhaie Ahamad memebincangkan hakikat pendakwahan, reality politik dan pembentukan negara Islam serta proses pentamadunan masyarakat Melayu dan Malaysia.Mohammad abu Bakar pula menulis tentang hakikat wawasan dan gagasan yang terkandung dalam pemikiran dan penghidupan orang Melayu Isalam yang boleh dijadikan elemen untuk membentuk weltanschauung masyarakat Malaysia. Tulisan yang ketiga oleh Mahmood Zuhdi Ab. Majid pula membincangkan persoalan perundangan Islam dalam pembinaan dan pengawalan masyarakat Melayu dalam proses pentamadunannya.

Ingin dapatkan buku ini? Hubungi 03-79675697 (Puan Rozita) atau emel kepada dialog@um.edu.my untuk pembelian.

**Pihak penerbit berhak untuk menukar harga pada bila-bila masa

Last Update: 07/03/2022