WELCOME TO CENTRE FOR CIVILISATIONAL DIALOGUE WEBSITE

BOOK

 

Pemerkasaan Tamadun Melayu Malaysia

 

RM 30.00   RM 27.00

 

 

Penulis: Hashim Hj. Musa

 

Tahun: 2004

 

Penerbit: Penerbit Universiti Malaya dan

                Pusat Dialog Peradaban

 

 

 

 

 

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

 

 

 

 

 

Dialog Peradaban : Peranan dan

Kepentingannya di Malaysia

 

RM 30.00   RM 27.00

 

Penulis: Azizan Baharuddin, Mohamad Khairudin Mohamad,

              Faridah Noor Mohd Noor, Ahmad Syahir Sarani

 

Tahun: 2005

 

Penerbit: Institut Perkembangan Minda (INMIND) dan

                Pusat Peradaban Dialog

 

 

 

 

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

Berakhir Sudahkah Ilmu Dalam Acuan Sendiri?

 

Rm 40.00   

 

 

Penulis : Shaharir bin Mohamad Zain

 

Tahun : 2012

 

Penerbit : Pusat Dialog Peradaban

 

 

 

 

 

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

 

 

 

 

 

Dialogue of Civilizations and The

Construction of Peace

 

Rm 25.00   Rm 22.50

 

Penulis : Thomas W. Simon dan Azizan Baharuddin

 

Tahun : 2008

 

Penerbit : Pusat Dialog Peradaban

 

 

 

 

 

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

 

 

 

 

 

The Dead Sea Scrolls and The Roots of

Christianity and Islam : Re-erecting the Fallen

Tent of David In a Land North of Damascus

 

Rm 20.00

 

Penulis : Robert Eisenman

 

Tahun : 2012

 

Penerbit : University of Malaya Press and

                Centre for Civilisational Dialogue

 

 

 

 

 

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

 

 

 

 

 

Dialog Intraperadaban Melayu ; Wagas islam,

Warisan Melayu dan Welstanchauung Malaysia

 

Rm 20.00      Rm 18.00

 

 

Penulis : Mohd Nakhaie hj Ahmad, Mohamad Abu Bakar,

               Mahmood Zuhdi Ab. Majid

 

Tahun : 2004

 

Penerbit : Pusat Dialog Peradaban

 

 

 

 

 

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

 

 

 

 

Dimensions of Shadow Play in Malay

Civilisations

 

 

Penulis : Faridah Noor Mohd Noor

 

Tahun : 2006

 

Penerbit : Centre for Civilisational Dialogue

 

 

 

 

 

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

 

 

 

 

 

Encountering The Globalizing West

 

Rm 20.00    Rm 18.00

 

Author : Hashim Hj Musa

 

Tahun : 2004

 

Penerbit : University of Malaya Press and

                 Centre for Civilisational Dialogue

 

 

 

 

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

 

 

Environmental Wisdom For Planet Earth

: The Islamic Heritage

 

Rm 15.00   Rm 13.50

 

Author : Osman Bakar

 

Year : 2007

 

Publisher : Centre for Civilizational Dialogue

 

 

 

 

 

 

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

Peranan dan Rangkaian Dialog Peradaban

 

Rm 25.00

 

 

Penulis : Mohamad Abu Bakar dan

               Uruspengarah PDP

 

Tahun : 2013

 

Penerbit : Pusat Dialog Peradaban

 

 

 

 

 

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

 

 

 

 

 

Permuafakatan dan Kerukunan Teras

Peradaban Malaysia

 

Rm 30.00    Rm 27.00

 

Penulis : Hashim Ismail & Raihanah Abdullah

 

Tahun : 2009

 

Penerbit : Akademi Pengajian Melayu

                & Pusat Dialog Peradaban 

 

 

 

 

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

Buddhism and Environmental Ethics

in Context

 

Rm 25.00   Rm 22.50

 

Author : Alastair S. Gunn

 

Year : 2008

 

Publisher : Centre for Civilisational Dialogue

 

 

 

 

 

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

 

 

 

 

 

Pembelaan Kumpulan Minoriti di Malaysia

 

Rm 20.00   Rm 18.00

 

 

Penulis : Raihanah Abdullah

 

Tahun : 2009

 

Penerbit : Pusat Dialog Peradaban

 

 

 

 

 

 

 

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

 

 

 

 

Islam dan Sains dalam Pembangunan

Tamadun

 

Rm 38.00   Rm 34.20

 

Penulis : Prof. Datin Dr. Azizan bt. Baharuddin

              & Shamsuddin Moner El-Askarey

 

Tahun : 2010

 

Penerbit : Bahagian Penyelidikan dan Strategik Yayasan

                 Dakwah Islamiah Malaysia & Pusat Dialog

                 Peradaban

 

 

 

 

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

 

 

 

 

 

The Role of Universities in Promoting

Dialogue Through Philosophy

 

Rm 25.00   Rm 22.50

 

 

Author : Samuel O. Imbo, Azizan Baharuddin, 

             Shaikh Mohd. Saifuddeen Shaikh Mohd. Salleh

 

Year : 2011

 

Publisher : Centre for Civilisational Dialogue

 

 

 

 

 

 

 

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

Islamic Studies and Civilisational

Dialogue: A Transdisciplinary

Approach for Sustainability

 

Rm 30.00

 

Author : Azizan Baharuddin, Amran Muhammad

              Ibrahim Ismail, Raihanah Abdullah,

              Zuraidah Abdullah

 

Year : 2013

 

Publisher : Centre for Civilisational Dialogue,

                  University of Malaya

 

 

 

 

 

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

 

 

 

 

 

Environment, Values and the

Future of Civilisational

 

Rm 30.00

 

Author : Azizan Baharuddin, Zeeda Fatimah

              Mohamad, Carolina Lopez, Samuel

              Olouch Imbo, Raihanah Abdullah,

              Zuraidah Abdullah

 

Year : 2013

 

Publisher : Center for Civilisational Dialogue

 

 

 

 

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

 

 

 

 

 

Islam and Confucianism:

A Civilisational Dialogue

 

Rm 60.00

 

Author : Osman Bakar, Cheng Gek Nai

 

Year : 1997

 

Publisher : Center for Civilisational Dialogue

 

 

 

 

 

 

 

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

Islam dan Dialog Peradaban: 

Satu Perspektif

 

Rm 20.00   Rm 18.00

 

Author : Azizan Baharuddin

 

Year : 2005

 

Publisher : Center for Civilisational Dialogue

 

 

 

 

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

 

 

 

 

Science & Religion

An Islamic Perspective

 

Rm 30.00   Rm 27.00

 

Author : Azizan Baharuddin

 

Year : 2006

 

Publisher : Center for Civilisational Dialogue

 

 

 

 

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

 

Occidentalism and Orientalism

Reflections of The East and

The Perceptions of the West

 

Rm 30.00   Rm 27.00 

 

Author : Azizan Baharuddin, Faridah Noor Mohd Noor

 

Year : 2008

 

Publisher : Center for Civilisational Dialogue

 

 

 

 

 

 

 

 

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

Ibn Khaldun ; Pemikiran Ibn Khaldun

& Relevansinya Dalam Tamadun

Kontemporari

 

Rm 30.00   Rm 27.00

 

Author : Azizan Baharuddin, Zaid Ahmad,

              Nurdeng Deuraseh, Sri Rahayu Ismail,

              Haslinda Abdullah

 

Year : 2007

 

Publisher : Center for Civilisational Dialogue &

                  Jabatan Pengajian Kenegaraan dan

                  Ketamadunan

 

 

 

 

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

 

 

 

 

 

Kisah Lumba dan Ungka

 

Rm 23.00

 

Author : Faridah Noor Mohd Noor

 

Year : 2014

 

Publisher : Center for Civilisational Dialogue

 

 

 

 

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

Kisah Helang dan Siput

 

Rm 29.00

 

Author : Faridah Noor Mohd Noor

 

Year : 2014

 

Publisher : Center for Civilisational Dialogue

 

 

 

 

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

 

 

 

 

 

Kisah Moyang dan Buaya

 

Rm 29.00

 

Author : Faridah Noor Mohd Noor

 

Year : 2014

 

Publisher : Center for Civilisational Dialogue

 

 

 

 

Baca lebih lanjut

Beli sekarang

 

 

 

 

 

   

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi 03-7967 5796 (Pn. Rozita) atau emel kami di umccdpublication@um.edu.my.